Rusteloze Zielen (VPRO)


Tbs-patiënten in de Utrechtse Van der Hoeven Kliniek werken hard aan hun terugkeer naar de maatschappij. Ze nemen deel aan een theaterproject waarin ze geconfronteerd worden met hun demonen. Kunnen ze die achter kunnen laten of zullen ze voor altijd met hen meereizen? Net als ieder ander mens hebben tbs-patiënten dromen en verlangens voor toekomst, maar ook onzekerheden en twijfels. Ze proberen in de tbs-kliniek uit te vinden wie ze willen zijn en hoe ze die betere versie van zichzelf kunnen worden. Het theaterproject waar ze aan deelnemen helpt daarbij, al levert het ook spanningen op. Spelen de patiënten een rol, of kunnen ze echt veranderen? Het blijft een worsteling om verlokkingen van vroeger te weerstaan en niet terug te vallen in oude patronen. Om over de drempel naar vrijheid over te kunnen stappen moeten ze vertrouwen hebben in een nieuw begin, ondanks het donkere verleden dat ze met zich meedragen

Bekijk de documentaire hier.